ما باهم

 

niniweblog.com

 

امروز کسرا نسبتا اوضاع مناسبتری  داشت خیلی کمتر از روزای

دیگه وقتش با تلویزیون پر شد بیشتر با هم بودیم با هم 

نقاشی کشیدیم

 

 

بالش بازی کردیم…

 

 

رقصیدیم و کلی شیرین کاری از این فسقلی دیدیم…

 

 

                                                    خدایا مچکرم