کسرای من

 

totalgifs.com barrinhas gif gif line.gif

داشتم وبلاگت میخوندنم

با خودم فکر کردم من چرا در مورد تو کم مینویسم

دیدم زمانیکه عکس خودش گویای کارا و دنیای کسراست من دیگه چی بگم!!!

 آبُ نگه میداشت تودهنش بعد تُف میکرد بیرون!

واسه خودش آبشار درست میکرد…

 

 کلا این بچه بدرد کارای دستی خوب میخوره عاشق جمع کردن و بردن و جابجا کردن ِ

 

 

زندگی خالی نیست:
مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.

                                                      آری، خدا هم این حوالی هست