روزی از این روزها

 

 

 

یه ضرب المثل سوئدی میگه "روزای خوب برو بیرون تا روزای بد غر نزنی"

ما هم در راستای همین ضرب المثل داریم از روزای خوبمون استفاده میکنیم

در واقع حداکثر استفاده رو میبریم.

با کسرا تصمیم گرفتیم ناهار ُ بریم تو پارک روبه روی خونه مون بخوریم!

 

کلی با خودش بازی کرده و من نگاش کردم

عاشق این گلای قاصدکی ِ!

بچینه و فوت کنه

 

بدون شن بازی هم که اصلا روز کسرا روز نمیشه!!!

هر دفعه فقط مدلش فرق میکنه

گاهی آدمک درست میکنه

گاهی کیک، گاهی هم میریزه تو کفش مامانی

 

 

واسه ما آفتاب هم می گرفت ، ده دقیقه داشت غلط میزد تو شن ها!!

اومد خونه مجبور شدم  بفرستمش حموم.

اونم از خدا خواسته ، البته بعد راحت گرفت خوابید.