رنگ شناسی…

 

                                                                                       28.gif

داشتیم با هم سیب زمینی سرخ میکردیم

+ مامان این سیب زمینیای چی میشن؟

_ دارن سرخ میشن

+ نه آبی میشن!!