کسرا و من

 

                                                                               66.gif

 

درسته مامانی این چند روز خیلی مریض بود و حتی حوصله خودش رو هم نداشت

اما سعی میکرد به تو خیلی بد نگذره قربونت برم.

با هم میرفتیم پارک .

 

خدا این دریاچه رو ازما نگیره ، با هم کلی میرفتیم کنار دریاچه

 

 

 با مرغابیا بازی میکردیم

 

 

تو وان حموم  با هم آب بازی میکردیم

 

 

 خلاصه هر کاری که به ذهنمون میرسید و فکر میکردیم با انجامش بهمون خوش میگذره رو انجام میدادیم

تا زمان زودتر بگذره… 

 

الان بعد از چند روز نوشتم که یادمون بمونه سختی هم میگذره…

                                                                   خدا رو شکر