چپ دست…

 

 

 

کسرا تا الان نشون داده که چپ دسته البته خیلی ها معتقدن که ممکنه

عوض شه ،اما فعلا به افتخار تمام چپ دستا