دعایی که مستجاب شد…

 

 

عزیزتر از جانم، کسرا جان زندگی اینروزها داره به من درس بزرگی میده مادرم .

واست مینویسم تا پشتوانه راه تو هم باشه عزیزم

پسر به آدما اعتماد کن، بدون اعتماد زندگی در این دنیا محاله اما، اما، اما  کودکم نقطه

ضعفاتُ به هرکسی نگو عزیزم.

چون آدما توانایی اینُ دارن که اینقدر پست باشن که از اینا بر علیه خودت استفاده کنن.

کودکم،همدمم ، همراه ِ روزهای سخت و آسونم.

 من دوباره از مادر متولد شدم و تازه چشام باز شده و میفهمم که  مادرم کلمه مقدسیه که

نباید اجازه بدم از دهن هر کس و ناکس گفته بشه.

کسرای من میدانم و میدانی که این نیز بگذرد اما خوشحالم و آزاد از تمام تملق ها و چاپلوسی ها….

خدایا ممنونم که آگاهم کردی

 ممنونم