چالش عکس اول و آخر

 

Related image

نوشتن کاریه که همیشه منُ به چالش میکشه

بهم کمک میکنه بهتر ببینم

انگار یه نفر سومی میاد وسط داد وبیدادای  مغزم بهم میگه این  راهِ این چاه

البته نه که من الزاما راهُ انتخاب کنم ولی حداقل با دید باز چاهُ انتخاب میکنم

همین میل به نوشتن منُ کشوند سمت پیدا کردن جاهای جدید واسه نوشتن و پیدا کردن نی نی وبلاگ

میتونم به جرات بگم جزو اولین گروهی بودم  که تو نی نی وبلاگ واسه این وروجکی که واسه خودش دیگه حالا مردی شده اکانت ساختم

اوایل با این فکر که خودش بعدا بزرگ میشه میخونه خوشش میاد مینوشتم

اما بعد از مهاجرت و قبول این واقعیت که کسرا محاله بتونه فارسی رو خیلی خوب و روون بخونه واسه دل خودم مینویسم

 تمام این آسمون ریسمونا رو بافتم که بگم این جناب نی نی وبلاگ  با الهام از چالش عکس ده سال پیش

 #10yearchallenge 

چالش عکس اول و آخر گذاشته

اولین عکسی که از نی نی مون اینجا پست کردیم در کنار آخرین عکس

 

با دیدن عکسای قدیمی دلم هوری ریخت

زمان اینقدر زود میگذره، نه!

زود نمیگذره پرواز میکنه که نمیدونم چجوری جلوشُ بگیرم تا بیشتر از بودنت لذت ببرم  کوچولوی دوست داشتنی 

بارالهی خودت مواظبش باش

مواظب همه بچه ها باش